Học tập cùng Cộng đồng GVST Việt Nam

02/11/2022 - 6:11

☘️🌿🌳 Các thầy cô có biết? 🌼🌹🌺

Là một Nhà giáo dục Microsoft công nhận trên toàn cầu (Certified Microsoft Educator), thầy cô sẽ đủ điều kiện để trở thành một thành viên của Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam với những lợi ích như sau:
  • Tặng một tài khoản Office 365 in Education online miễn phí trọn đời.
  • Truy cập và khai thác đầy đủ nguồn tài nguyên học tập của Microsoft dành cho giáo viên, sinh viên sư phạm và học sinh trên Trung tâm học tập Microsoft Learn (Microsoft Learn Educator Center – MLEC): https://learn.microsoft.com/en-us/training/educator-center/
  • Nhận bản tin hàng tháng của Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam.
  • Tham gia các sự kiện, hoạt động đào tạo, tập huấn của Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam và quốc tế để giao lưu, học hỏi, và được cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất từ Microsoft Education.
  • Được ghi nhận từ Microsoft cho các hoạt động học tập và đóng góp cho Cộng đồng.
  • Được ưu tiên xét duyệt trở thành Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (Microsoft Innovative Educator Expert – MIEE).
  • Có cơ hội trải nghiệm và nhận ưu đãi sản phẩm mới từ Microsoft và mạng lưới các đối tác.
NHỮNG KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
  1. Lộ trình học tập dành cho Nhà giáo dục Microsoft (Điều kiện cần để đăng ký mã số thành viên Cộng đồng GVST Việt Nam) https://learn.microsoft.com/…/microsoft-educator-academy/
  2. Thành thạo Microsoft Teams trong giáo dục: https://learn.microsoft.com/…/master-microsoft-teams…/
  3. Thiết kế hoạt động học tập theo khung năng lực thế kỷ 21: https://learn.microsoft.com/…/21st-century-learning…/
☘️🌿🌳ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THÀNH VIÊN MIE TẠI ĐÂYhttps://bit.ly/ĐK_MasoMIE_2021

Chúc thầy cô luôn tìm thấy niềm vui trong hành trình phát triển chuyên môn cùng Microsoft và Cộng đồng GVST Việt Nam!!