CẤP MÃ SỐ THÀNH VIÊN

Các thành viên Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam thân mến!
Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng gia tăng của Cộng đồng, kịp thời hỗ trợ và thúc đẩy các Cộng đồng Giáo viên sáng tạo từng địa phương, Ban Quản trị (BQT) quyết định 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒎𝒂̃ 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏. Việc này giúp cho BQT dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin về Cộng đồng, truyền thông về các hoạt động của Cộng đồng tới từng thành viên, đồng thời nhanh chóng nắm bắt được tình hình của các nhóm giáo viên ở địa phương.
🍀Điều kiện được cấp mã số thành viên: Đã là thành viên của trang https://education.microsoft.com/ và đạt được chứng chỉ Certified MIE (Nhà giáo dục sáng tạo được công nhận bởi Microsoft):
+ Để có thể trở thành thành viên, thầy cô cần có tài khoản Microsoft cá nhân (@outlook.com, @hotmail.com) hoặc tài khoản Office 365 của đơn vị thầy cô cấp. Thầy cô có thể vào trang outlook.com để đăng ký cho mình 1 tài khoản. Trong trường hợp thầy cô đang dùng Gmail, thầy cô có thể đăng ký tài khoản Microsoft bằng tài khoản Gmail theo hướng dẫn này: https://youtu.be/22zFCk-IWDU.
+ Để đạt được chứng chỉ Certified MIE: Thầy cô cần tham gia 2 giờ đào tạo để nhận chứng nhận Certified MIE. Hướng dẫn tham gia khóa học: https://youtu.be/AatzeDt0jag
🍀Lợi ích của thành viên khi được cấp mã số:
  • Được tặng một tài khoản Office 365 in Education online miễn phí trọn đời.
  • Truy cập và khai thác đầy đủ nguồn tài nguyên học tập của Microsoft dành cho giáo viên, sinh viên sư phạm và học sinh trên Trung tâm học tập Microsoft (Microsoft Educator Center – MEC): http://education.microsoft.com
  • Nhận bản tin hàng tháng của Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam
  • Tham gia các sự kiện, hoạt động đào tạo, tập huấn của Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam và quốc tế để giao lưu, học hỏi, và được cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất từ Microsoft Education.
  • Được ghi nhận từ Microsoft cho các hoạt động học tập và đóng góp cho Cộng đồng.
  • Được ưu tiên xét duyệt trở thành Chuyên gia giáo dục sáng tạo (MIE Expert)
  • Có cơ hội trải nghiệm và nhận ưu đãi sản phẩm mới từ Microsoft và mạng lưới các đối tác.
🍀Link đăng ký mã số: https://bit.ly/ĐK_MasoMIE_2021
🍀Sau khi điền thông tin vào biểu mẫu trên, các thầy cô sẽ nhận được 1 email thông báo Mã số thành viên Cộng đồng của mình. Vui lòng lưu lại Mã số này và sử dụng trong các hoạt động của cộng đồng hoạt được nhận một số quyền lợi ưu tiên dành riêng cho thành viên có mã số.