Giới thiệu về VIEF

Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam (VIEF - Vietnam Innovative Educator Foundation) hay còn gọi với cái tên thân thuộc: "Cộng đồng MIE" (MIE là chữ viết tắt của Microsoft Innovative Educator) - được hình thành và phát triển từ Chương trình giáo dục của Microsoft từ năm 2015 đến nay. Cộng đồng tập hợp những người làm giáo dục sử dụng công nghệ một cách sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng của việc giảng dạy, học tập và quản lý trong giáo dục. [...]

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA GIÁO DỤC SÁNG TẠO MICROSOFT & TRƯỜNG HỌC ĐIỂN HÌNH MICROSOFT

NGÀY
 
GIỜ
 
PHÚT
 
GIÂY

TIN TỨC/SỰ KIỆN

ĐĂNG KÝ GỬI CÂU HỎI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  • logo