ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG GVST VIỆT NAM

26/05/2023 - 10:00

Đăng ký mã số thành viên MIE

Các thầy cô thân mến!
BQT vô cùng cảm kích trước sự quan tâm và mong muốn tham gia hành trình HỌC TẬP – ỨNG DỤNG – LAN TỎA của các thầy cô – thông qua việc Chinh phục Chứng nhận Nhà giáo dục Microsoft (Microsoft Educator) và Đăng ký mã số thành viên MIE.
Các giáo viên đủ điều kiện sau sẽ được cấp mã số thành viên: có tài khoản trên trang Microsoft Learn và đạt được chứng nhận Microsoft Educator – ME (Nhà giáo dục Microsoft).
Các bước đăng ký mã số thành viên MIE như sau:
1. Đăng ký tài khoản trên Microsoft Learn:
  • Để trở thành thành viên của trang Microsoft Learn, thầy cô cần có tài khoản Microsoft cá nhân (@outlook.com, @hotmail.com) hoặc tài khoản Office 365. Thầy cô có thể vào trang outlook.com để đăng ký cho mình 1 tài khoản. Trong trường hợp thầy cô đang dùng Gmail, thầy cô có thể đăng ký tài khoản Microsoft bằng tài khoản Gmail theo hướng dẫn này: https://youtu.be/22zFCk-IWDU. (BQT khuyến khích các thầy cô dùng tài khoản cá nhân để đăng ký – thay vì tài khoản nhà trường có thể bị thu hồi khi thầy cô chuyển công tác)

2. Hoàn thành các khóa học trên trang Microsoft Learn để đạt điều kiện đăng ký mã số thành viên MIE: 

3. Điền thông tin vào form đăng ký mã số: https://bit.ly/ĐK_MasoMIE_2021
Với tất cả các đăng ký chưa hợp lệ đã được thông báo qua email, thầy cô vui lòng kiểm tra kỹ lại các yêu cầu và ĐĂNG KÝ LẠI TRÊN FORM tại link trên. BQT xin phép không giải quyết các trường hợp bổ sung minh chứng qua email.
Cảm ơn và chúc các thầy cô sức khỏe, an vui!
Trân trọng.
Ban Quản trị Cộng đồng.
P/S: Xem thêm bài đầy đủ và tương tác với BQT và thành viên Cộng đồng tại đây.