IMAGINE CUP JUNIOR 2024

20/01/2024 - 5:30

Học sinh của bạn đã sẵn sàng để thay đổi thế giới?

Tại Microsoft, sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ mọi người và mọi tổ chức trên hành tinh đạt được nhiều thành tựu hơn. Chúng tôi tin rằng học sinh hôm nay sẽ là những người tạo ra sự thay đổi của ngày mai, vì vậy chúng tôi cần trao quyền cho họ với các công cụ, tài nguyên và cơ hội để học các kỹ năng mới và chuẩn bị cho lực lượng lao động trong tương lai.

Imagine Cup Junior 2024

Bây giờ là năm thứ năm, Imagine Cup Junior là một cơ hội thú vị cho học sinh từ 5-18 tuổi để tìm hiểu về công nghệ và cách nó có thể được sử dụng để giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, trong khi tham gia vào một thử thách học sinh toàn cầu. Đây là một giới thiệu tuyệt vời về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và an ninh mạng, và phù hợp với mọi cấp độ, đặc biệt là người mới bắt đầu.

Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung một danh mục mới cho học sinh từ 5-12 tuổi trong năm nay! Học sinh trong độ tuổi này sẽ tập trung vào Công nghệ vì những điều tốt đẹp với các bài học được thiết kế đặc biệt cho những người học sớm. Các tài nguyên giảng dạy mới được thiết kế sẽ giúp hỗ trợ các nhà giáo dục trong việc cung cấp cơ hội này cho học sinh của họ.

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thêm một bài học xung quanh Generative AI cho cuộc thi AI for Good của Imagine Cup Junior dành cho học sinh từ 13-18 tuổi.

Lấy cảm hứng từ 10 người chiến thắng toàn cầu cho năm 2023, những người đã đưa ra các khái niệm đáng kinh ngạc để giải quyết các sáng kiến AI for Good của Microsoft.

Cách đăng ký và tham gia

Đăng ký tham gia Imagine Cup Junior bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Trưởng nhóm phải thay mặt các nhóm sinh viên của họ nộp dự án trước 23:59 (GMT + 0) ngày 8 tháng 5 năm 2024.

Việc tham gia Imagine Cup Junior dành cho học sinh thông qua Trưởng nhóm (chẳng hạn như nhà giáo dục, người hướng dẫn, nhân viên, phụ huynh, người giám hộ) trên 18 tuổi. Trưởng nhóm đăng ký thay mặt cho học sinh và có quyền truy cập vào Gói tài nguyên Imagine Cup Junior được nêu dưới đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thử thách.

Sau khi đăng ký, Trưởng nhóm có thể truy cập tất cả các tài nguyên cần thiết để hướng dẫn học sinh và thực hiện thử thách Imagine Cup Junior. Các tài nguyên này bao gồm:

Gói tài nguyên AI for Good dành cho học sinh từ 13-18 tuổi:

  • Bộ công cụ bắt đầu: bao gồm sáu bài học 45 phút, hướng dẫn sinh viên, mẫu đệ trình, quy tắc và quy định và phiếu đánh giá.
  • Mô-đun học sâu: tổng quan chuyên sâu về sáu mô-đun công nghệ bổ sung cho Bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu, để học nâng cao hơn. Các mô-đun bao gồm Giới thiệu về AI, Học máy, Ứng dụng AI trong Cuộc sống thực, Học sâu và Mạng thần kinh, AI for Good và An ninh mạng.
  • Bộ công cụ trưởng nhóm: bao gồm chứng chỉ sinh viên, mẫu xã hội, áp phích, v.v. để tận dụng trong suốt thử thách.
  • Tiêu chí đánh giá và phiếu đánh giá: để hiểu những gì sẽ được sử dụng bởi các giám khảo để xác định người chiến thắng.
  • Quy tắc và quy định

Gói tài nguyên Tech for Good dành cho học sinh từ 5-12 tuổi:

  • Bộ công cụ bắt đầu: bao gồm năm bài học 45 phút, cẩm nang Tech for Good, mẫu đệ trình, phiếu tự đánh giá và các quy tắc và quy định.
  • Quy tắc và quy định

Học sinh làm việc theo nhóm có quy mô từ hai (2) đến sáu (6) sinh viên cho danh mục AI for Good và các nhóm từ hai (2) đến bốn mươi (40) cho danh mục Tech for Good để phát triển một khái niệm ban đầu giải quyết các sáng kiến Microsoft AI for Good và Tech for Good và hoàn thành mẫu đệ trình PowerPoint Imagine Cup Junior.

Trưởng nhóm cũng có thể truy cập các tài liệu hackathon để tổ chức hackathon trong lớp học của họ để giúp hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để điều hành Imagine Cup Junior và tạo điều kiện học thêm cho học sinh.

Thông báo người chiến thắng: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những ý tưởng mà học sinh gửi! 10 người chiến thắng bài nộp toàn cầu hàng đầu sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 thông qua blog Microsoft Education.

Bài viết gốc: https://msft.it/6188iWyga

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA IMAGINE CUP JUNIOR VIỆT NAM 2024 SẼ SỚM ĐƯỢC CẬP NHẬT.